Regelmatig op voorraad

Uit bedrijfsbeëindiging
• Beste melk- en kalfkoeien
• Hoog drachtige- en nieuwmelkse vaarzen
• Jongvee (van kalf tot drachtige pink) met exportwaardige papieren

Van geselecteerde melkveebedrijven
• Jonge melkkoeien
• Hoog drachtige- en nieuwmelkse vaarzen
• Fokkalveren

Wilt u:
• Uitbreiden
• Een hogere gezondheidsstatus
• Vervanging uit uw veestapel
• Dieren in het buitenland ontvangen

Bij Auke en Dennis is alles bespreekbaar, ook inruil .