Beste mensen,

Wellicht heeft u via de kranten of anderszins al gehoord dat Stichting Veehandelscentrum Noord-Nederland druk doende is met de realisering van een nieuwe locatie voor de veemarkt.

De perfecte locatie aan de Siriusweg 6 te Leeuwarden is reeds gevonden en onder voorbehoud van vergunningen en financiering is ook een voorlopig koopcontract getekend.

Voor de financiering hebben we een € 3,5 miljoen nodig en hiervoor zijn we verschillende partijen nodig, de bank doet mee voor een bedrag van € 1,5 – 2 miljoen. De huidige locatie wordt gehuurd voor € 2,5 ton op jaarbasis en dit kunnen we straks benutten voor de financieringslasten op de nieuwe locatie.

We streven ernaar om, vanuit de veehandel, de veehouderij en andere aanverwante belangstellenden, minimaal één miljoen via obligaties op te halen. Een obligatie heeft een waarde van € 2.500,– en u krijgt een rentevergoeding van 4%.

De rest van het bedrag proberen we bij de provincie en gemeente te halen.

Het voortbestaan van de veemarkt is van groot belang voor de sector. Middels brieven van belangenbehartigers LTO, Vee & Logistiek, NMV, Ambassadeur Agrarisch en Netwerk Grondig wordt dit sector breed ondersteund.

Mocht u van mening zijn dat er ook in de toekomst een veemarkt dient te zijn waar:

Verzameld en gesorteerd kan worden.

Vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

Voldoende concurrentie in stand word gehouden.

Een eerlijke prijsvorming is.

Dan stellen wij het op prijs dat u één of meerdere obligaties koopt om zo het voorbestaan te garanderen.

U kunt het bijgevoegde registratieformulier invullen en mailen naar info@aukedehaan.nl  , via Whatsapp naar 06-51171802 of overhandigen.

Tevens word het op prijs gesteld wanneer u dit schrijven naar uw relaties door wilt mailen of appen.

 

Met vriendelijke groet,

 

namens SVNN alvast bedankt,

 

Auke de Haan

Te koop de uitstekende melkveestapel van de fam beenackers uit molenschot.

Lepto-vrij , bvd-vrij , salmonella-onverdacht – ibr-geent , para b – alle aanwezige dieren zijn negatief.

Melkveestapel van 167 stuks waarvan een 95 melk-en kalfkoeien en de rest jongvee vanaf 2 maand t/m drachtige vaars.

Dieren worden door de robot gemolken , testbedrijf voor lely.

Beste benen en dito uiers, alles stamboek, uit ligbox en zijn weidegang gewend.

Voorkeur om alles bij elkaar te houden maar alles in principe bespreekbaar.

Mogen in december vertrekken maar januari ontvangen is ook prima.

Bel ,app of mail voor deze veestapel met Auke 06-51171802

Bekijk hier de MPR uitslag 

Te koop: in Oost-Duitsland, een prachtig biologisch veebeslag bestaande uit 130 melk-en kalfkoeien, en een 100 stuks jongvee.

De dieren zijn voor 90% genetisch hoornloos , alles stamboek zwart-en roodbont Holstein met een productie van 7000 kg met 4,10 vet en 3,22 eiwit

Dieren zijn IBR en BVD vrij uit ligboxstal en worden geleverd met BIO certificaat, levering uiterlijk half juli.

De veehouder heeft een voorkeur bij diegene die eventueel de hele stapel zou kunnen hebben of in ieder geval een heel deel ervan.

U kunt altijd bellen voor meer info 06-51171802

Te koop 27 prachtige jersey-kruislingen uit Duitsland.

Dieren zijn IBR en BVD vrij en kalveren de komende maanden af.
Dieren komen uit een veestapel waar 10.000 kg gem. gemolken werd.
super benen , dito uiers en keiharde poten.
Alles eventueel met stamboekpapieren.
voor meer info bel of mail met Auke

Onderstaande melkkoeien zijn ondertussen verkocht , wel is het jongvee nog beschikbaar!

Te koop aangeboden uitstekende topmelkveestapel wegens bedrijfsbeeindiging .
Beste doorgefokte melkveestapel.
Leptovrij
BVD vrij
Para status A
Salmonella onverdacht
IBR tankmelkvrij
Bestaand uit 100 melk-en kalfkoeien en 65 stuks jongvee.
Voorkeur geniet alles zoveel mogelijk bij elkaar te houden.
Heeft u interesse in deze veestapel of een deel ervan stuur een mail met wat en hoeveel u zoekt.
Graag willen wij jullie nog op deze manier bedanken voor het transport van onze koeien naar Polen. Op de avond voorafgaand aan het transport arriveerde de eerste chauffeur al. Die zou de nacht bij ons blijven slapen in zijn vrachtwagen. Wij hebben hem uitgenodigd voor een flesje bier. Gezellig gekletst, en hij heeft ons al aardig gerust gesteld door over jullie werkwijze te vertellen. De volgende ochtend werd er koffie gedronken en wederom zou het allemaal goed komen. Na controle door de nvwa werd er rustig geladen en onze complimenten voor de chauffeurs hoe ze de koeien op de vrachtwagen kregen. Het ging bijna vanzelf. Even na gekletst en ze vertrokken. De volgende dag kregen we nog foto’s toegestuurd vanuit Polen.

 

Nogmaals bedankt voor het begrip op deze wat beladen dag. Jullie hebben “ons pap” met een tevreden gevoel achter gelaten. Super gedaan door de jongens.
Wilt u meer hierover weten kijk op onze facebook!