Over ons

Veehandel de Haan B.V. komt voort uit een van oudsher bekende veehandelsfamilie.

Door de veranderde tijden na de MKZ is het bedrijf zeker dynamischer geworden, want naast de vertrouwde handel in slacht- en weidekoeien en nuka’s heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in de in- en verkoop van complete veebeslagen, fok- en gebruiksvee en dragende vaarzen door geheel Nederland.

Ook export en import van dragende vaarzen en veebeslagen naar meerdere EU-landen word door ons verzorgd via onze dochteronderneming de Haan International B.V.

Het nationale transport wordt bij ons al jarenlang verzorgd door Fa. Schaap uit Tijnje

Bij het internationale transport maken wij gebruik van de diensten van Gebroeders Dijkstra uit Hijlaard.